TJÄNSTER

Kontakt:

gabriel.andersson@masbodesign.se

072-251 80 94

Tjänster!

"Detta erbjuder Masbo Design!

Vi erbjuder alltid ett kostnadsfritt möte där vi kan prata igenom förutsättningar för ett eventuellt projekt.

 

Eftersom alla projekt är olika tar vi fram och anpassar offerten efter det första mötet.

 

2-6 veckor för att arbetet ska bli så bra som möjligt (beroende på projektets storlek).

 

Ni binder er inte till något.

 

PROJEKTLEDNING

 

Vi erbjuder projektledning där vi planerar och leder hela byggprocessen. Med kundens valda byggteam tar vi fram en plan för projektets alla faser.

 

INREDNINGSKONCEPT

 

Vi erbjuder inredningskoncept där vi tar fram möblerade planlösningar (befintliga eller nya). Vi visualiserar med hjälp av högklassiga 2D och 3D ritningar för att du som kund ska få en verklighetstrogen bild över det tilltänkta (färdiga) rumsliga sammanhang.

 

Vi skapar detaljerade och genomarbetade 3D skisser och planritningar. Vi skapar även renderade bilder.

 

MUSA

 

Vi fungerar som din inspirationskälla för att hjälpa dig hitta till kreativa uttryck, inom såsom design, inredning och smak. Vi hjälpa dig att hitta en röd tråd. .

 

VISUELL IDENTITET

 

Vi skapar din visuella identitet för ett sammanhängande uttryck i både färg och form. Med en genomtänkt visuell identitet hjälper vi er att förstärka företagets profil ut till kunder. Kongualitet kommer öka er trovärdighet.

 

Stora paketet, visuell identitet:

Logotype (ordmärke och eventuellt symboler), Färgkoder för webb och tryck, typsnitt för brödtext och rubriker, grafisk manual (guide för hur det grafiska materialet bör användas), support, grafik, profilbild och header till sociala medier (facebook, twitter, instagram och linkedln) och visitkort (en unik design).

Lilla paketet, visuell identitet:

Logotype (ordmärke och eventuellt symboler), Färgkoder för webb och tryck, typsnitt för brödtext och rubriker, enkel grafisk manual (guide för hur det grafiska materialet bör användas) och support.

 

Extra kompletterande material:

Powerpoint (presentationsmall), brevmall, enklare folder, broschyr, infoblad, affisch, hemsidekoncept, enklare hemsidor.

 

 

 

- Kontakta oss för mer infomation

©2016MASBODESIGN

"Vi visualiserar, vi skapar tillsammans med dig"