VÅR PROCESS

Kontakt:

gabriel.andersson@masbodesign.se

072-251 80 94

Vår process!

"Vår process i korthet!

Vi tar fram en behovsanalys, ett konceptidé, 3D skisser med produktspecifikation och en detaljplan på utförandet.

 

 

Möte

 

Varje projekt startas med ett kostnadsfritt möte där vi går igenom projektet i helhet och pratar tankar, funderingar och projektets omgång.

 

 

Ändringar

 

uppföljningar och ändringar är viktiga för att projektets slutprodukt ska vara i linje med kundens önskan.

 

 

Offert

 

Eftersom alla projekt är olika tar vi tillsammans med kund fram och anpassar offerten efter första mötet.

 

 

Projektledning

 

Vi erbjuder projektledning där vi planerar och leder hela byggprocessen.

 

Med kundens valda byggteam tar vi fram en plan för projektets alla faser.

 

 

Designfas

 

Digitala 2D, 3D eller grafiska element skapas som sedan du som kund får som underlag för ditt projekt. Tillsammans med dig som kund skapar vi de resultat som ni önskar uppnå.

 

 

Byggoffert

 

Vi tar fram en eventuell byggoffert tillsammans med kundens valda byggteam.

 

Presentation

 

Vi diskuterar framtaget material och eventuella förändringar.

 

 

Avslut

 

Efter projektets gång har vi en genomgång och återkoppling av projektets alla faser. .

 

Kostnadsfri konsultation:

Vi erbjuder alltid ett kostnadsfritt möte där vi kan prata igenom förutsättningar för ett eventuellt projekt.

 

Eftersom alla projekt är olika tar vi fram och anpassar offerten efter det första mötet.

3-6 veckor för att arbetet ska bli så bra som möjligt (beroende på projektets storlek).

Ni binder er inte till något.

 

- Kontakta oss för mer information

©2016MASBODESIGN

"Vi visualiserar, vi skapar tillsammans med dig"